Tag Archive: vindkraft

1 mars 2016

Professor på Chalmers: ”År 2030 har vi fossilfria transporter”

Staffan Jacobsson är professor på Chalmers. Han forskar om teknisk utveckling och förnyelse av industrin. Det handlar om hur förnybar energi industrialiseras och om hur styrmedel kan utformas så att vi...

Läs mer »
20 januari 2016

För en fossiloberoende region: ”Vi vill att allt är fossilfritt”

Matilda Afzelius utvecklingschef på Nordisk Vindkraft delar med sig av sina tankar om en fossiloberoende region år 2030. Matilda och Nordisk Vindkraft jobbar i Sverige med landbaserad vindkraft och drift av...

Läs mer »