Tag Archive: samverkan

30 november 2015

Västsvenskt ledarskap för ett fossiloberoende Västra Götaland

Tillsammans ska offentliga aktörer, lärosäten och företag, öka takten för att skapa ett fossiloberoende Västra Götaland. Det lovar en rad framträdande företrädare för Västra Götaland, bland annat miljönämndens ordförande i...

Läs mer »
18 juni 2015

Samverkan och affärsdriven miljöutveckling är receptet i Fyrbodal

Fyrbodal har slängt sitt dåliga samvete i återvinningstunnan och istället fört upp  klimatfrågan högst upp på agendan. Ett tydligt val som har gett många konkreta och resultatinriktade aktiviteter, vilka i...

Läs mer »
18 juni 2015

Fler måste uttrycka sin vilja om vi ska kunna tillvarata klimatmöjligheterna

Som en av Sveriges största arbetsgivare, med en energikrävande verksamhet utspridd över en stor geografisk yta, bär vi – Västra Götalandsregionen – ett ansvar för att minska vår klimatpåverkan. Vi...

Läs mer »
25 maj 2015

Vad hittar vi i skärningspunkten mellan det goda livet och det fossiloberoende samhället?

Politikerna i Västra Götalandsregionen har satt som mål att vårt samhälle ska vara oberoende av fossil energi som olja, kol och naturgas år 2030. År 2012 hade utsläppen i Västra...

Läs mer »