Tag Archive: psykologiforskning

26 november 2015

Så kan psykologiforskning bidra till hållbara transporter

Cecilia Jakobsson Bergstad är docent i psykologi och universitetslektor på Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Hon forskar om människors motivation och beteendeförändringar, med betoning på sådant som rör hållbara transporter....

Läs mer »