Tag Archive: omställning

22 mars 2016

Marin biogas och förbättrad havsmiljö

Marin Biogas fokuserar på planetens näst mest akuta miljöproblem enligt miljöforskaren Johan Rockströms rapport A Safe Operating Space for Humanity, nämligen övergödning av haven. Genom att odla ascidier, närmare bestämt...

Läs mer »
5 mars 2016

Resetjänst som gör det lätt att göra rätt

En innovativ resetjänst, som kan liknas vid ett slags resornas Spotify eller vägarnas mobilabonnemang, kan minska antalet bilar på våra garageuppfarter och vägar. Under 2013-2014 testades tjänsten UbiGo i ett...

Läs mer »
12 februari 2016

Kiselalger – en potential i omställningsarbetet

Hallå där – Sofie Allert från Swedish Algae Factory. Varför är det viktigt för dig/ din organisation att agera för en fossiloberoende region? För att vi ska kunna nå våra...

Läs mer »
28 december 2015

Hur klarar vi av att nå ambitiösa klimatmål?

Maria Grahn arbetar som forskare på institutionen för Energi och Miljö på Chalmers tekniska högskola. Hon är en av de forskare som deltar i våra workshops om Bioinnovationer.  Vi ringde...

Läs mer »
7 juli 2015

Evenemang med solel och dumpstrad mat

Skogsfestivalen är en miljövänlig, jämställd och billig musik- och konstfestival i Dalsland. En festival som vill inspirera fler arrangemang att tänka likadant. Under festivalen bjöds besökarna på pop, latino och psykadelika med band som...

Läs mer »
25 maj 2015

Vad hittar vi i skärningspunkten mellan det goda livet och det fossiloberoende samhället?

Politikerna i Västra Götalandsregionen har satt som mål att vårt samhälle ska vara oberoende av fossil energi som olja, kol och naturgas år 2030. År 2012 hade utsläppen i Västra...

Läs mer »