Tag Archive: klimatpåverkan

22 mars 2016

Marin biogas och förbättrad havsmiljö

Marin Biogas fokuserar på planetens näst mest akuta miljöproblem enligt miljöforskaren Johan Rockströms rapport A Safe Operating Space for Humanity, nämligen övergödning av haven. Genom att odla ascidier, närmare bestämt...

Läs mer »
16 februari 2016

Borealis vill ersätta råolja och naturgas

Varför är det viktigt för dig/ din organisation att agera för en fossiloberoende region? Vi måste agera, för vår gemensamma framtid på det här jordklotet. Det är en absolut nödvändighet...

Läs mer »
12 februari 2016

Kiselalger – en potential i omställningsarbetet

Hallå där – Sofie Allert från Swedish Algae Factory. Varför är det viktigt för dig/ din organisation att agera för en fossiloberoende region? För att vi ska kunna nå våra...

Läs mer »
28 oktober 2015

Vetenskapen är tydlig med att nu är det allvar

Isarna vid Grönland och Antarktis kommer att smälta, korallrev och regnskogar kollapsar. För att nå målet om högst två graders global temperaturökning jämfört med förindustriell nivå måste alla länder vidta åtgärder, skriver länsöverdirektören Lisbeth Schultze. Klimatmötet...

Läs mer »
14 augusti 2015

Handbok – 12 strategier för att främja hållbara beteendeförändringar

Förståelsen för att det krävs förändringar i människors beteenden och livsstil ökar. Vi måste ändra vårt sätt att konsumera om vi ska kunna lösa framtidens utmaningar, så som klimatförändringar och...

Läs mer »
10 juli 2015

Tomas Österlund: Går det att ställa om transportsystemet i Västra Götaland?

Frågan är om det går att ställa om transportsystemet i Västra Götaland till fossiloberoende 2030 d.v.s. en 80-procentig reduktion av utsläppen av fossil koldioxid från transporterna. Svaret är ja. Det...

Läs mer »
7 juli 2015

Västsvenskt företag bryter ny mark inom energiområdet

Med två bokslut i bagaget blickar grundarna till det unga västsvenska företaget bortom Sveriges gränser. Energimolnet har gjort det möjligt för fler att utveckla nya tjänster inom energiområdet. Tjänster som...

Läs mer »
7 juli 2015

Insamling av matavfall i Västra Götaland

Hur går det med insamlingen av matavfall i Västra Götaland? − Det går riktigt bra. Idag sorterar 33 kommuner ut sitt matavfall för produktion biogas. Det är en ökning med...

Läs mer »
22 juni 2015

Debattartikel: ”Cirkulär ekonomi bra både för jobben och för miljön”

Ställ om till kretslopp. Jobbdebatten lever kvar i industrisamhället. Det gör inte vi 
– och både teknikutvecklingen och klimatfrågorna innebär växande utmaningar. Omställning till en cirkulär ekonomi, där återanvändning och...

Läs mer »
18 juni 2015

Fler måste uttrycka sin vilja om vi ska kunna tillvarata klimatmöjligheterna

Som en av Sveriges största arbetsgivare, med en energikrävande verksamhet utspridd över en stor geografisk yta, bär vi – Västra Götalandsregionen – ett ansvar för att minska vår klimatpåverkan. Vi...

Läs mer »