Tag Archive: hållbart jordbruk

28 augusti 2015

Framtidens stadsodling?

Kan högteknologiska odlingar mitt i städerna vara lösningen på framtidens matförsörjning? I Linköping planeras en försöksanläggning för en ny typ av stadsnära odling. Med hjälp av ny teknik för vertikal...

Läs mer »