Tag Archive: det goda livet

25 maj 2015

Vad hittar vi i skärningspunkten mellan det goda livet och det fossiloberoende samhället?

Politikerna i Västra Götalandsregionen har satt som mål att vårt samhälle ska vara oberoende av fossil energi som olja, kol och naturgas år 2030. År 2012 hade utsläppen i Västra...

Läs mer »