Tag Archive: biogas

22 mars 2016

Marin biogas och förbättrad havsmiljö

Marin Biogas fokuserar på planetens näst mest akuta miljöproblem enligt miljöforskaren Johan Rockströms rapport A Safe Operating Space for Humanity, nämligen övergödning av haven. Genom att odla ascidier, närmare bestämt...

Läs mer »
28 december 2015

Hur klarar vi av att nå ambitiösa klimatmål?

Maria Grahn arbetar som forskare på institutionen för Energi och Miljö på Chalmers tekniska högskola. Hon är en av de forskare som deltar i våra workshops om Bioinnovationer.  Vi ringde...

Läs mer »
7 juli 2015

Positivt för biogas – 71% av såld fordonsgas var biogas 2014

Leveranserna av fordonsgas till Västra Götalands län ökade med 23 procent förra året jämfört med året innan. 19 700 ton fordonsgas eller 255 GWh levererades till länet under 2014. Hela...

Läs mer »
18 juni 2015

Samverkan och affärsdriven miljöutveckling är receptet i Fyrbodal

Fyrbodal har slängt sitt dåliga samvete i återvinningstunnan och istället fört upp  klimatfrågan högst upp på agendan. Ett tydligt val som har gett många konkreta och resultatinriktade aktiviteter, vilka i...

Läs mer »