Save the date 26 oktober: Västra Götaland ställer om – möjligheter i ett fossilfritt Sverige

20 juni 2017

Välkommen till en inspirerande dag om omställningen till ett modernare samhälle!

Möjligheterna i ett mer klimatsmart och attraktivt Västra Götaland är många och dagen kommer att handla om fördelarna med att gå före i omställningen och hur välfärd och lönsamhet kan öka i takt med att utsläppen minskar. Under konferensen lanseras kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. Detta blir startskottet för genomförandet av de ”strategiska vägvalen för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland”. Ett nytt västsvenskt klimatråd med ambassadörer från olika samhällssektorer kommer också att presenteras.

Medverkar gör bland andra representanter från EU-kommissionen, regeringen, Fossilfritt Sverige samt regionala och lokala representanter från näringsliv, politik och civilsamhälle.

Boka datumet redan nu och kom och ta del av goda exempel och inspirerande föreläsningar, delta i framåtblickande temaworkshops och nätverka med andra som är en del av omställningen i Västra Götaland!

Mer information om innehåll och program kommer efter sommaren.

Plats: Konserthuset, Göteborg
Tid: 26 oktober 2017, 9:30 – 17:00

Konferensen är kostnadsfri och vänder sig i första hand till aktörer inom näringsliv, offentliga organisationer och civilsamhälle som vill ta en aktiv roll i omställningen i Västra Götaland. Begränsat antal platser. Om du uteblir utan att avanmäla dig kommer vi dock att fakturera dig en avgift på 500 kr inklusive moms.

Konferensen är ett samarrangemang mellan regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige och Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om, en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Lunch och fika ingår i deltagandet.

Sista anmälningsdag är 11 oktober 2017.

Anmäl dig här