Nytt dialogmöte kring västsvenskt ledarskap för klimatet

5 maj 2017

Torsdagen den 4 maj träffades ett 30-tal representanter från näringsliv, offentliga aktörer, akademi och ideella föreningar för att fortsätta dialogen om ett samordnat västsvenskt ledarskap för en fossiloberoende region. Syftet var att ta nästa steg för att bilda ett regionalt klimatråd som kommer att presenteras i oktober.

Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson och Länsstyrelsens tillförordnade landshövding Lisbeth Schultze höll i kvällen och deltog gjorde även Svante Axelsson, samordnare för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige.

Klimatrådets roll blir att vara ambassadörer, pådrivare och förmedlare av goda omställningsexempel i Västra Götaland. Klimatrådet ska även utgöra en plattform för samarbete och idé- och erfarenhetsutbyte mellan aktörer från olika samhällssektorer.