Remiss: Förslag till strategiska vägval för ett gott liv i en fossiloberoende region

strategiska-vagval-kvadrat

Förslaget strategiska vägval i sin helhet

Kortversion av förslag till strategiska vägval

Analysgruppens underlag för remissen om strategiska vägval

Bilaga till Analysgruppens sammanställning och analys inför remissen

Schematisk bild över förslaget

 

 

Grundläggande information om projektet

folderbild
Broschyr om projektet

Presentation av processen och förslaget till Strategiska vägval

 

 

 

 

 

In English

Fact sheet: Strategic choices for a good life in a fossil independent Västra Götaland 2030

Presentation: Strategic choices for a good life in a fossil independent Västra Götaland 2030

Schematic image

 

 

Filmer

film kristina  john film
Film med Kristina Jonäng och John Holmberg om ett fossiloberoende Västra Götaland (5 min)

Film med bara Kristina Jonäng, miljönämndens ordförande i Västra Götalandsregionen (2,5 min)

Film med bara John Holmberg, Chalmers vicerektor för hållbar utveckling (8 min)

 

Resultat från dialogprocess hösten 2015

ws-2Hösten 2015 deltog omkring 125 representanter från näringsliv, offentlig och ideell sektor i workshops i fem parallella temaspår. Samtidigt erbjöds alla aktörer i Västra Götaland genom ett webbformulär möjlighet att skicka in förslag på insatsområden för hur vi ska skapa en fossiloberoende region. Resultatet är 80 förslag – allt ifrån stimulanskort för hållbar konsumtion, delandplattform och REP-avdrag för reparationer till att dela på jobben och marin biomassaproduktion i världsklass, mobilitetstjänster och returraffinaderi.

80 förslag på insatsområden för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030.pdf

De workshops som genomförs under hösten 2015 baseras på en metodik som kallas för backcasting och som består av fyra steg.

Backcasting som metod i workshops

 

Unga vuxnas framtidsvisioner

2015-04-14-15-30-36Unga är de som kommer att leva i det hållbara samhälle som vi behöver börja skapa förutsättningar för redan nu. Därför har vi frågat unga vuxna mellan 20 och 30 år hur de ser på det goda livet i ett framtida fossiloberoende samhälle. Läs om resultatet från vårens workshops med unga vuxna:

Rapport unga vuxnas visioner för ett fossiloberoende samhälle

Presentation unga vuxnas visioner för ett fossiloberoende samhälle

 

Faktaunderlag med klimatutmaningar

Inom projektet tas ett faktaunderlag med nulägesanalys och ett antal klimat- och samhällsutmaningar inom olika temaområden fram.  Faktaunderlaget belyser också aktuell klimatstatistik för Västra Götaland.

Faktaunderlag med klimatutmaningar för Västra Götaland (uppdaterad februari 2016)

Presentation av faktaunderlaget med klimatutmaningar för Västra Götaland

 

Uppföljning av klimatstrategin 2014

70 aktörer i Västra Götaland har undertecknat klimatstrategin och tar steg mot ett fossiloberoende samhälle. Här kan du ta del av några av insatserna som gjordes under 2014.

Presentation av uppföljningen av klimatstrategin 2014.

 

Beställa tryckt material

Följande publikationer går att beställa i tryckt format:
– Faktaunderlag med klimatutmaningar för Västra Götaland (uppdaterad februari 2016)
80 förslag på insatsområden för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030

Vill du göra det, hör av dig till Amanda Martling på amanda.martling@vgregion.se