Länsstyrelsen söker ny medarbetare för att jobba med fossiloberoende Västra Götaland

3 februari 2017

Vill du bidra till ett fossiloberoende och attraktivt Västra Götaland?

Enheten för Miljö- och klimatsamverkan på Länsstyrelsen i Västra Götaland arbetar bland annat med energi-och klimatfrågor samt miljökvalitetsmålen. Enheten bedriver ett flertal projekt och kommer de närmaste åren att arbeta med bland annat nätverksprojekt för företag och kommuner inom energieffektivisering samt Klimatklivet.

Tillsammans med Västra Götalandsregionen kraftsamlar vi kring satsningen Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030.

Vi söker nu en engagerad medarbetare som kan ansvara för att driva Länsstyrelsens arbete i Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland. Satsningen är Länsstyrelsens och Västra Götalandsregionens gemensamma strategi för hur Västra Götaland ska nå målet om en fossiloberoende region till 2030 och innebär en kraftsamling för länets aktörer att tillsammans agera för en mer hållbar region som kombinerar livskvalitet, energiomställning och utvecklingsmöjligheter.

Som Energi- och klimatstrateg kommer du att:

 • Driva Länsstyrelsens arbete med Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 i dialog med bland andra Utvecklingsledaren för tvärgrupp Miljömål. Detta innebär bland annat att ansvara för att planera, utveckla och följa upp Länsstyrelsens arbete i kraftsamlingen.
 • I nära samverkan med Västra Götalandsregionen arbeta för att inspirera och engagera aktörer i länet att medverka i kraftsamlingen samt bidra till att kommunicera satsningen externt.
 • Tillsammans med kollegor och övriga aktörer medverka till att utveckla arbetet inom utvalda fokusområden.
 • I mån av tid vara en resurs i enhetens övriga arbetsuppgifter inom energi och klimatområdet.

Tjänsten ger goda möjligheter till att nätverka såväl internt som externt och du får vara med och påverka länets energi- och klimatarbete.

Placeringsort: Göteborg

Resor ingår i tjänsten. Vi försöker att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av buss och tåg när vi reser.

Kvalifikationer

Krav

 • Relevant högskoleutbildning inom företrädesvis energi-och/eller miljöområdet eller motsvarande utbildning som kan bedömas lämplig i förhållande till de arbetsuppgifter som ska utföras
 • Ett par års arbetslivserfarenhet från energi-/ klimatarbete
 • Erfarenhet av arbete i projekt som involverar många aktörer
 • Goda kunskaper inom Office-paketet

Meriterande

 • Erfarenhet av projekt- och/eller processledning 
 • Arbetslivserfarenhet från strategiskt arbete  
 • Erfarenhet och kunskap om näringslivets förutsättningar

Personliga egenskaper

Du är strukturerad och har en stark egen drivkraft och förmåga att självständigt föra frågor framåt. Vi förutsätter att du är lyhörd och har lätt för att samarbeta. Förmågan att engagera och få med dig människor utmärker dig liksom ditt intresse för samhällsfrågor och utvecklingsarbete
Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

Vi strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt och eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare.

 

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning

Omfattning: Heltid

Tillträde snarast. Allmän visstidsanställning 1 år från tillträde med eventuell möjlighet till förlängning.

Läs mer och ansök här