Blogg

19 oktober 2017

Ny webbplats lanserad!

Idag lanserar vi den nya webbplatsen för kraftsamlingen ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”: klimat2030.se Den nya webbplatsen kommer att ersätta denna fossiloberoendevg.se, som inte kommer uppdateras mer. Det...

Läs mer »
28 september 2017

Stort intresse för lanseringskonferensen 26 oktober

Över 200 har redan anmält sig till konferensdagen ”Västra Götaland ställer om – möjligheter i ett fossilfritt Sverige” den 26 oktober. Så nu är det hög tid att säkra sin plats. Några första programpunkter är...

Läs mer »
19 september 2017

Beslut i regionfullmäktige idag om nya kraftsamlingen ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”

  Västra Götaland ska bli en fossiloberoende region 2030. Det ska ske med hjälp av insatser som bedöms ge bäst klimatnytta och som samtidigt stimulerar den regionala utvecklingen. Det beslutade...

Läs mer »
11 september 2017

Intervju med processledarna för Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om

Gerda Roupe, processledare på Västra Götalandsregionen och Svante Sjöstedt, klimatstrateg på Länsstyrelsen, gör armkrok för att driva och hålla ihop samarbetet för Klimat 2030. Klimat 2030 är namnet på en...

Läs mer »
27 juni 2017

Beslut i regionstyrelsen

”Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030” togs 27 juni upp i regionstyrelsen som föreslog att planen antas av regionfullmäktige 19 september. Beslutet innebär en...

Läs mer »
20 juni 2017

Save the date 26 oktober: Västra Götaland ställer om – möjligheter i ett fossilfritt Sverige

Välkommen till en inspirerande dag om omställningen till ett modernare samhälle! Möjligheterna i ett mer klimatsmart och attraktivt Västra Götaland är många och dagen kommer att handla om fördelarna med...

Läs mer »
14 juni 2017

Debattartikel i GP ”Nu kraftsamlar vi för klimatet”

Nu intensifierar vi arbetet med att bli en fossiloberoende region. Det finns många fördelar med att gå före i omställningen, skriver en rad aktörer inom Västsveriges näringsliv, akademi, länsstyrelse, kommuner...

Läs mer »
5 maj 2017

Nytt dialogmöte kring västsvenskt ledarskap för klimatet

Torsdagen den 4 maj träffades ett 30-tal representanter från näringsliv, offentliga aktörer, akademi och ideella föreningar för att fortsätta dialogen om ett samordnat västsvenskt ledarskap för en fossiloberoende region. Syftet...

Läs mer »
28 april 2017

Sammanställning av remissvar

Förslaget ”Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030” har varit ute på remiss. 112 instanser, däribland länets samtliga 49 kommuner och alla undertecknare av klimatstrategin,...

Läs mer »
13 februari 2017

Positivt gensvar till remissen om strategiska vägval

Förslaget om ”Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland” har varit ute på bred remiss med Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen som gemensam...

Läs mer »