Blogg

20 juni 2017

Save the date 26 oktober: Västra Götaland ställer om – möjligheter i ett fossilfritt Sverige

Välkommen till en inspirerande dag om omställningen till ett modernare samhälle! Möjligheterna i ett mer klimatsmart och attraktivt Västra Götaland är många och dagen kommer att handla om fördelarna med...

Läs mer »
14 juni 2017

Debattartikel i GP ”Nu kraftsamlar vi för klimatet”

Nu intensifierar vi arbetet med att bli en fossiloberoende region. Det finns många fördelar med att gå före i omställningen, skriver en rad aktörer inom Västsveriges näringsliv, akademi, länsstyrelse, kommuner...

Läs mer »
5 maj 2017

Nytt dialogmöte kring västsvenskt ledarskap för klimatet

Torsdagen den 4 maj träffades ett 30-tal representanter från näringsliv, offentliga aktörer, akademi och ideella föreningar för att fortsätta dialogen om ett samordnat västsvenskt ledarskap för en fossiloberoende region. Syftet...

Läs mer »
28 april 2017

Sammanställning av remissvar

Förslaget ”Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030” har varit ute på remiss. 112 instanser, däribland länets samtliga 49 kommuner och alla undertecknare av klimatstrategin,...

Läs mer »
13 februari 2017

Positivt gensvar till remissen om strategiska vägval

Förslaget om ”Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland” har varit ute på bred remiss med Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen som gemensam...

Läs mer »
3 februari 2017

Länsstyrelsen söker ny medarbetare för att jobba med fossiloberoende Västra Götaland

Vill du bidra till ett fossiloberoende och attraktivt Västra Götaland? Enheten för Miljö- och klimatsamverkan på Länsstyrelsen i Västra Götaland arbetar bland annat med energi-och klimatfrågor samt miljökvalitetsmålen. Enheten bedriver...

Läs mer »
11 januari 2017

Chalmers Ventures om arbetssättet Innovationer

Förslaget till ”Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland” bygger bland annat på fyra arbetssätt. Detta för att i större utsträckning se till helheten och skapa...

Läs mer »
19 december 2016

Göteborgsoperan om arbetssättet Föregångare

Solceller och bikupor på taket, engagerade medarbetare och restaurang som snart klimatberäknar sina måltider. Och nu tas nästa steg mot en mer hållbar produktion i och med ett pilotprojekt kring...

Läs mer »
9 december 2016

Emma Öhrwall om arbetssättet Attraktiva samhällen

Förslaget till ”Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland” bygger bland annat på fyra arbetssätt. Detta för att i större utsträckning se till helheten och skapa...

Läs mer »
17 november 2016

Göteborgspriset för hållbar utveckling till delningsekonomin och borgmästaren av Seoul

Göteborgspriset för hållbar utveckling är ett internationellt pris för att uppmärksamma insatser för en hållbar utveckling. Idag delas priset ut för sjuttonde gången. Årets pristagare är sydkoreanen Park Won-Soon, borgmästare...

Läs mer »