Blogg

27 juni 2017

Beslut i regionstyrelsen

”Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030” togs idag upp i regionstyrelsen som föreslog att planen antas av regionfullmäktige i höst. Detta kommer att innebära...

Läs mer »
20 juni 2017

Save the date 26 oktober: Västra Götaland ställer om – möjligheter i ett fossilfritt Sverige

Välkommen till en inspirerande dag om omställningen till ett modernare samhälle! Möjligheterna i ett mer klimatsmart och attraktivt Västra Götaland är många och dagen kommer att handla om fördelarna med...

Läs mer »
14 juni 2017

Debattartikel i GP ”Nu kraftsamlar vi för klimatet”

Nu intensifierar vi arbetet med att bli en fossiloberoende region. Det finns många fördelar med att gå före i omställningen, skriver en rad aktörer inom Västsveriges näringsliv, akademi, länsstyrelse, kommuner...

Läs mer »
5 maj 2017

Nytt dialogmöte kring västsvenskt ledarskap för klimatet

Torsdagen den 4 maj träffades ett 30-tal representanter från näringsliv, offentliga aktörer, akademi och ideella föreningar för att fortsätta dialogen om ett samordnat västsvenskt ledarskap för en fossiloberoende region. Syftet...

Läs mer »
28 april 2017

Sammanställning av remissvar

Förslaget ”Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030” har varit ute på remiss. 112 instanser, däribland länets samtliga 49 kommuner och alla undertecknare av klimatstrategin,...

Läs mer »
13 februari 2017

Positivt gensvar till remissen om strategiska vägval

Förslaget om ”Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland” har varit ute på bred remiss med Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen som gemensam...

Läs mer »
3 februari 2017

Länsstyrelsen söker ny medarbetare för att jobba med fossiloberoende Västra Götaland

Vill du bidra till ett fossiloberoende och attraktivt Västra Götaland? Enheten för Miljö- och klimatsamverkan på Länsstyrelsen i Västra Götaland arbetar bland annat med energi-och klimatfrågor samt miljökvalitetsmålen. Enheten bedriver...

Läs mer »
11 januari 2017

Chalmers Ventures om arbetssättet Innovationer

Förslaget till ”Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland” bygger bland annat på fyra arbetssätt. Detta för att i större utsträckning se till helheten och skapa...

Läs mer »
19 december 2016

Göteborgsoperan om arbetssättet Föregångare

Solceller och bikupor på taket, engagerade medarbetare och restaurang som snart klimatberäknar sina måltider. Och nu tas nästa steg mot en mer hållbar produktion i och med ett pilotprojekt kring...

Läs mer »
9 december 2016

Emma Öhrwall om arbetssättet Attraktiva samhällen

Förslaget till ”Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland” bygger bland annat på fyra arbetssätt. Detta för att i större utsträckning se till helheten och skapa...

Läs mer »